UTLEIE

 • Har flere ulike typer snøscootere. Fra billige enkle modeller til litt dyrere, mer påkostede modeller. 
 • Alle priser er inkl. moms og for ett døgn. Priser i parantes er for yrkesbruk, grunnet mer slitasje. Alle skutrene bortsett fra Yamaha Phazer FX kan leies til yrkesbruk
 • Ved avbestilling må dette skje minst fem dager før avtalt utleiedag, hvis ikke må man betale 50% av utleieprisen.
 • Kan arrangere gruppeturer med opp til ti deltakere. Da kreves ikke førerkort klasse S, men man må være fylt 16 år og ha trafikalt grunnkurs. Ta kontakt for tilbud på gruppetur.
 • Se lenger ned for informasjon om utleie
 • Ta kontakt for tilbud på langtidsleie.

 

Informasjon om utleie

 • Leietaker er ansvarlig for all dokumentasjon for å lovliggjøre kjøring. Man kan bestille dagsløyve for snøscooter i Vinje Kommune ved å trykke på linken lenger ned.
 • Førerkort: Gyldig førerkort på alle sjåfører må forevises før utlevering av snøscooter
 • Forsikring: Snøscootere er ansvar og kasko forsikret. Egenandel ved skade kan bli opptil kr 20000.-
 • Drivstoff: Alle scootere blir utlevert med full tank bensin og olje
 • Hvis scooteren ikke er fullt tanket ved tilbakelevering belastes forbruk med kr 20.- pr. liter bensin, hvis ikke annet er avtalt.
 • Vilkår: Scooteren må ikke benyttes av personer påvirket av rusmidler eller til annen ulovlig virksomhet.
 • Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet.
 • Ingen forsikring dekker kjøring på usikker is
 • Leietaker er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet
 • Leietaker har selv det hele og fulle ansvar for bruken av kjøretøyet, ved uhell fraskriver Rauland Snøscooterutleie v/Magnar Skinnarland seg alt ansvar, leietaker er pliktig til å ordne gyldig personforsikring
 • Bestilling: Endelig bestilling må sendes på e-post eller SMS.
 • Gyldig førerkort må forevises før utlevering av scooter.

Link 1: Link til Vinje Kommune sine nettsider, der man kan se hvilke løyper som er åpne under "opne løyper for fritidskøyring".

Link 2: Link til kjøp av dagsløyver