UTLEIE

 • Har flere ulike typer snøscootere. Fra billige enkle modeller til litt dyrere, mer påkostede modeller. 
 • Alle priser er inkl. moms og for ett døgn. Priser i parantes er for yrkesbruk, grunnet mer slitasje. Alle skuterene bortsett frå Yamaha Phazer FX kan leies til yrkesbruk
 • Ved avbestilling må dette skje minst fem dager før avtalt utleiedag, hvis ikke må man betale 50% av utleieprisen.
 • Se lenger ned for informasjon om utleie
 • Ta kontakt for tilbud på langtidsleie.

 

Informasjon om utleie

 • Leietaker er ansvarlig for all dokumentasjon for å lovliggjøre kjøring. Man kan bestille dagsløyve for snøscooter i Vinje Kommune ved å trykke på linken lenger ned.
 • Førerkort: Gyldig førerkort på alle sjåfører må forevises før utlevering av snøscooter
 • Forsikring: Snøscootere er ansvar og kasko forsikret. Egenandel ved skade kan bli opptil kr 15000.-
 • Drivstoff: Alle scootere blir utlevert med full tank bensin og olje
 • Hvis scooteren ikke er fullt tanket ved tilbakelevering belastes forbruk med kr 20.- pr. liter bensin, hvis ikke annet er avtalt.
 • Vilkår: Scooteren må ikke benyttes av personer påvirket av rusmidler eller til annen ulovlig virksomhet.
 • Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet.
 • Ingen forsikring dekker kjøring på usikker is
 • Leietaker er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet
 • Leietaker har selv det hele og fulle ansvar for bruken av kjøretøyet, ved uhell fraskriver Rauland Snøscooterutleie v/Magnar Skinnarland seg alt ansvar, leietaker er pliktig til å ordne gyldig personforsikring
 • Bestilling: Endelig bestilling må sendes på e-post eller SMS.
 • Gyldig førerkort må forevises før utlevering av scooter.

Link 1: Link til Vinje Kommune sine nettsider, der man kan se hvilke løyper som er åpne under "opne løyper for fritidskøyring".

Link 2: Link til kjøp av dagsløyver